Question
Cập nhật vào
14 Thg 5 2017

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Wales
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

what does "ladle" mean? can it also be used as a verb? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hin-đi

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này what does "ladle" mean? can it also be used as a verb?  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question