Question
Cập nhật vào
15 Thg 5 2017

 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với enhance . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Ba Lan

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với enhance.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question