Question
Cập nhật vào
16 Thg 5 2017

  • Tiếng Hin-đi Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? mera gala kharab hai

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hin-đi

  • Tiếng Hin-đi

  • Tiếng Gujarati
  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Marathi

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hin-đi
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? mera gala kharab hai
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question