Question
Cập nhật vào
16 Thg 5 2017

  • Tiếng Thụy Điển
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Phần Lan
Câu hỏi về Tiếng Phần Lan

Nói câu này trong Tiếng Phần Lan như thế nào? Happy birthday

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Phần Lan

  • Tiếng Phần Lan

  • Tiếng Phần Lan

  • Tiếng Phần Lan
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Phần Lan
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Phần Lan như thế nào? Happy birthday
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question