Question
Cập nhật vào
29 Thg 12 2014

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

¿Qué quiere decir <<soltar la sopa>>?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
¿Qué quiere decir <<soltar la sopa>>?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question