Question
Cập nhật vào
20 Thg 5 2017

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? यह काम तुम्हें ही करना पडेगा.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Marathi Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? यह काम तुम्हें ही करना पडेगा.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question