Question
Cập nhật vào
20 Thg 5 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 'yeppeuda' 'yeppeoyo' ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 'yeppeuda' và 'yeppeoyo' ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question