Question
Cập nhật vào
25 Thg 5 2017

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

What's the meaning of "can you spot me"?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What's the meaning of "can you spot me"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question