Question
Cập nhật vào
27 Thg 5 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa English grammar Japanese grammar ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Phần Lan
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa English grammar và Japanese grammar ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question