Question
Cập nhật vào
28 Thg 5 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa useless pointless ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa useless và pointless ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question