Question
Cập nhật vào
29 Thg 5 2017

 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Kannada
Câu hỏi về Tiếng Bangla

Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? kaise ho

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hin-đi Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Bangla
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? kaise ho
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question