Question
Cập nhật vào
4 Thg 6 2017

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

whats the difference between "qui c'est?" and "qui est-ce?"

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Pháp (Pháp)
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
whats the difference between "qui c'est?" and "qui est-ce?"
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question