Question
Cập nhật vào
4 Thg 6 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

파이팅 or 화이팅? (Fighting)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Hàn Quốc
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Haiti

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
파이팅 or 화이팅? (Fighting)
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question