Question
Cập nhật vào
6 Thg 1 2015

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? native english speaker

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? native english speaker
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question