Question
Cập nhật vào
4 Thg 6 2017

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Thái

sawadikhap có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Thái
 • Tiếng Lào Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Indonesia
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này sawadikhap có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question