Question
Cập nhật vào
7 Thg 6 2017

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Việt

US and UK có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này US and UK có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question