Question
Cập nhật vào
7 Thg 6 2017

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? english( the language )

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? english( the language )
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question