Question
Cập nhật vào
8 Thg 6 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? jeoneum (name) imnida. this means I am?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? jeoneum (name) imnida. this means I am?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question