Question
Cập nhật vào
9 Thg 6 2017

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Croatian
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

cao ni ma có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Mã Lai

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Tây Tạng

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này cao ni ma có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question