Question
Cập nhật vào
11 Thg 6 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

How do you say "What the fuck are you saying?" in Korean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Indonesia

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How do you say "What the fuck are you saying?" in Korean?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question