Question
Cập nhật vào
21 Thg 6 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

여러분 안녕하세요 ☺️☺️
Can someone explain further why do Korean add " 아 " in a name? Does this apply in both names that end in either vowel or consonant? Please give me an example.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
여러분 안녕하세요 ☺️☺️
Can someone explain further why do Korean add " 아 " in a name? Does this apply in both names that end in either vowel or consonant? Please give me an example.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question