Question
Cập nhật vào
21 Thg 6 2017

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 축하드립니다 축하해요 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 축하드립니다 và 축하해요 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question