Question
Cập nhật vào
1 Thg 4 2016

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「啥」這個字 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

若「啥」是髒話 看到的各位不好意思m(__)m
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「啥」這個字.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question