Question
Cập nhật vào
22 Thg 6 2017

  • Tiếng Mã Lai
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

internet is one of the technological advances that mankind has wrought and has its weaknesses có nghĩa là gì?

what is wrought meaning?
Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này internet is one of the technological advances that mankind has wrought and has its weaknesses có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question