Question
Cập nhật vào
28 Thg 6 2017

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Klingon
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa Dear Honey ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Dear và Honey ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question