Question
Cập nhật vào
1 Thg 7 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? howling winds

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? howling winds
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question