Question
Cập nhật vào
2 Thg 7 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Somebody can tell me how does kakaotalk work?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Somebody can tell me how does kakaotalk work?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question