Question
Cập nhật vào
6 Thg 7 2017

 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

what should I answer with
"How's your day?"
"How's It going?"
example plz

can I say "pretty good"?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
what should I answer with
 "How's your day?"
"How's It going?"
example plz

can I say "pretty good"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question