Question
Cập nhật vào
9 Thg 7 2017

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hebrew Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Ru-ma-ni
 • Tiếng A-rập
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

dedicate có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Phần Lan

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hebrew Tương đối thành thạo

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hebrew Tương đối thành thạo

 • Tiếng Phần Lan

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hebrew Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question