Question
Cập nhật vào
20 Thg 4 2016

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Quand on dit " en fait ", on prononce "t"?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Quand on dit " en fait ", on prononce "t"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question