Question
Cập nhật vào
14 Thg 7 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Thụy Điển
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? a speak a little korean

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? a speak a little korean
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question