Question
Cập nhật vào
17 Thg 7 2017

 • Tiếng Ý
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Dude có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Dude có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question