Question
Cập nhật vào
17 Thg 7 2017

 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Bangla
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Bangla

Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? apne khana Kha liya, ap Kya kr rhe ho?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Nepa

 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Bangla
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? apne khana Kha liya, ap Kya kr rhe ho?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question