Question
Cập nhật vào
23 Thg 4 2016

 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
Câu hỏi về Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Nói câu này trong Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) như thế nào? nice weather!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Thụy Điển

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) như thế nào? nice weather!
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question