Question
Cập nhật vào
21 Thg 7 2017

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

"Here is the document I have so far."

I do not know what 'so far' mean.
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này "Here is the document I have so far."

I do not know what 'so far' mean. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question