Question
Cập nhật vào
26 Thg 1 2015

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

The documents for application fully prepared are attached below. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Latin Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Latin Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question