Question
Cập nhật vào
21 Thg 7 2017

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I flash you có nghĩa là gì?

In one episode of Friends, Monica asked Chandler to do exercise, but Chandler didn't want to. And then Monica tempted him by saying:"I'll flash you". The meaning is pretty obvious that Mon would show him her tits.
Does this saying always have to be erotic? Could it be something else that "I flash you"?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này I flash you có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question