Question
Cập nhật vào
23 Thg 7 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? do you wanna die?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino

  • Tiếng Hàn Quốc
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? do you wanna die?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question