Question
Cập nhật vào
24 Thg 7 2017

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? useful

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question