Question
Cập nhật vào
25 Thg 7 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? parli inglese

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? parli inglese
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question