Question
Cập nhật vào
5 Thg 5 2016

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

'I tried to share a bread with a beggar I saw sitting beside the road last night.
He told me to fuck off and buy my own.'
it's a joke? i don't get it.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
'I tried to share a bread with a beggar I saw sitting beside the road last night. 
He told me to fuck off and buy my own.' 
it's a joke? i don't get it.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question