Question
Cập nhật vào
30 Thg 1 2015

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Cream bread criminal case is issuing in korea. Poor guy who graduated from university was working as truck driver to feed his wife to make her teacher. He was crossing in the middle of road carrying cream bread to give it her. Because she is pregnant so she wanted to eat it. But car ran over him and he died. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question