Question
Cập nhật vào
1 Thg 8 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 还可以,还行,还好 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

as ways to reply to a question... please think of highly relatable examples or your own experiences 😄
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 还可以,还行,还好.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question