Question
Cập nhật vào
7 Thg 8 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? English language

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? English language
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question