Question
Cập nhật vào
7 Thg 8 2017

  • Tiếng Bê-la-rút Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

will you marry me có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này will you marry me có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question