Question
Cập nhật vào
7 Thg 8 2017

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I want off my desk. có nghĩa là gì?

Detective: This case I want off my desk.

Does it mean 'I want to go around to investigate, instead of sitting at his desk?


Thank you.
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này I want off my desk.   có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question