Question
Cập nhật vào
8 Thg 8 2017

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

El que no apoya no folla El que no recorre no se corre El que no roza no goza El que no da saltitos no recibe gustito Y por la virgen de Guadalupe ,que si no follo, que me la chupen. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Rôman
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này El que no apoya no folla El que no recorre no se corre El que no roza no goza El que no da saltitos no recibe gustito Y por la virgen de Guadalupe ,que si no follo, que me la chupen. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question