Question
Cập nhật vào
8 Thg 5 2016

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

In the bts song is says "Bultaoreune" and the subtitles said "Burning Up", but google translate said that burning up was a totally different word in Korean. So what does Bultaoreune actually mean??

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
In the bts song is says "Bultaoreune" and the subtitles said "Burning Up", but google translate said that burning up was a totally different word in Korean. So what does Bultaoreune actually mean??
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question