Question
Cập nhật vào
11 Thg 8 2017

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I sometimes get the urge to leave the company, such as when working there alone late in the night. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question