Question
Cập nhật vào
13 Thg 8 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Estudié en una escuela llamada Oxford desde hace 2 años pero hice una pausa debido a la escuela. Su método se divide en 20 partes.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Estudié en una escuela llamada Oxford desde hace 2 años pero hice una pausa debido a la escuela. Su método se divide en 20 partes.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question